OVER SKYDOO

Lees meer

INSTRUCTIEVIDEO'S

Lees meer

FAQ's

Lees meer

INLOGGEN GEBRUIKERS

Login

SUPPORT OP AFSTAND

Open teamviewer

INHOUDELIJKE VRAGEN

Lees meer

LAATSTE NIEUWS

Lees meer

HANDLEIDINGEN

Lees meer

Over Skydoo

Eenvoudig hypotheken verwerken met Skydoo

Wat is Skydoo?

Skydoo is een digitaal platform dat zich richt op het faciliteren van een optimaal, digitaal en intelligent acceptatieproces tussen adviseurs en geldverstrekkers. Dit proces omvat aanvraagtoetsing en -screening, digitale analyse en controle van alle relevante documenten en informatievoorziening rondom het proces. Hierbij ligt de focus op de bulk van hypotheekaanvragen, ongeveer 80%. Skydoo heeft als woord geen betekenis; het is de naam van het product en de organisatie

Wat zijn de doelen van Skydoo?

- Het versnellen, verbeteren en efficiënter maken van het proces tussen intermediair en geldverstrekker.
- Voor adviseurs: het eenvoudig en op eenzelfde manier toegang bieden tot de producten van de aangesloten geldverstrekkers.
- Voor geldverstrekkers: het blijven beschikken over een breed distributienetwerk van intermediairs.

Hoe werkt Skydoo?

Hypotheekaanvragen voor de aangesloten geldverstrekkers worden via het HDN-netwerk naar Skydoo geleid. Skydoo beoordeelt de aanvraag door o.a. te controleren op: BKR, NHG en een groot aantal acceptatiecriteria van de betreffende geldverstrekker. Indien de aanvraag positief wordt beoordeeld, dan wordt de aanvraag ter finale beoordeling doorgestuurd naar de geldverstrekker. Indien de aanvraag negatief wordt beoordeeld, dan wordt de aanvraag niet doorgestuurd naar de geldverstrekker, maar ontvang de adviseur een overzicht met bevindingen. De adviseur kan op basis hiervan een gewijzigde aanvraag indienen of contact op te nemen met de geldverstrekker om de aanvraag te bespreken. Naast de aanvraag wordt ook een aantal van de opgevraagde documenten door Skydoo beoordeeld. De adviseur kan alle opgevraagde documenten versturen via HDN of uploaden in de webapplicatie.

Wat voor type organisatie is Skydoo?

Skydoo is een coöperatie u.a. De deelnemende geldverstrekkers zijn lid van de coöperatie en hebben zeggenschap. De functionaliteit van Skydoo wordt gezamenlijk met de leden geëvalueerd, aangepast en/of uitgebreid.

Hoe is de beveiliging van Skydoo geregeld?

Skydoo heeft een zwaar beveiligingsbeleid; aan zowel stabiliteit als beveiliging wordt de grootst mogelijke aandacht gegeven. Skydoo werkt volledig conform de HDN richtlijnen, waardoor Skydoo binnen een gesloten omgeving werkt. Bij het inloggen op de webapplicatie wordt de authenticatie uitgevoerd middels het HDN-browsercertificaat, waardoor de adviseur alleen zijn eigen aanvragen kan inzien. Skydoo bewaart gegevens zolang deze nodig zijn voor het proces c.q. zolang als is overeengekomen met de aangesloten geldverstrekkers.
Sinds mei 2018 is Skydoo in het bezit van een ISAE 3000 / Service organization control report (SOC2 Type 2).

Hoe meld ik me aan voor het gebruik van Skydoo?

Het aanmelden voor het gebruik van Skydoo geschiedt via de accountmanagers van de deelnemende geldverstrekkers. Benodigd zijn een HDN-aansluiting en voor de toegang tot de Skydoo webapp dient een HDN-browsercertificaat te worden aangemaakt en geïnstalleerd (zie de handleiding).

NIEUWS & PERSBERICHTEN

Ons laatste nieuws, updates en releases

Release-informatie Skydoo 2.31


Op donderdag 22 december 2022 wordt Skydoo 2.31 in productie genomen. Skydoo en de Skydoo webapp zijn hierdoor niet bereikbaar vanaf woensdagavond 21 december vanaf 21.00 uur tot uiterlijk 22 december 2022 om 7.00 uur. Zodra de installatie is afgerond, worden Skydoo en de webapp weer beschikbaar gesteld en kun je b.v. weer documenten uploaden.

Vanwege een wijziging in de HDN-schema’s kunnen wij niet garanderen dat aanvragen die woensdagavond 21 december na 21:00 uur door Skydoo worden ontvangen nog worden verwerkt. Wij verzoeken u dan ook dingend om woensdag ruim voor die tijd geen aanvragen meer in te dienen!

In Skydoo 2.31 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd

• Aanpassingen i.v.m. de nieuwe HDN22.1 -schema’s (per 22 december)

Inloggen gebruikers

Inhoudelijke vragen

Vragen over de beoordeling door Skydoo kunt u rechtstreeks stellen aan de betreffende geldverstrekker.

Image

Nationale Nederlanden

070 - 51 30 121
Heb je inhoudelijke vragen over een afwijzing van een aanvraag of een document: neem dan contact op met de geldverstrekker

Voor overige (technische) support kunt u terecht bij Skydoo Support via:

Bel direct Support Mail direct Support


Of bekijk hier de video’s of FAQ’s
Video'sFAQ's

Neem contact op

Voor vragen over de werking van Skydoo, Technische vragen of voor het melden van verstoringen kunt u contact opnemen met

Contactinformatie Skydoo Support


Voor support kunt u op werkdagen
tussen 8:30 en 17:30 uur contact opnemen met